Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Avís Legal

En el present avís legal es detalla la informació legal sobre TIRME, S.A. (en endavant, L'ENTITAT), i s'estableixen les condicions generals d'accés i ús de la present pàgina web.


Qui som

Així mateix, s'informa a tots els usuaris sobre les condicions d'accés i ús del Lloc Web, inclosos els seus continguts i serveis, que hauran de ser llegides detingudament i resultaran d'aplicació, juntament amb altres condicions particulars que poguessin ser exposades a l'Usuari, durant la prestació dels serveis.

Titular: TIRME, S.A.

N.I.F: A-07326473

Domicili social: Ctra. de Soller Km. 8,2, camí de Son Reus, 07120 de Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya).

E-mail: info@tirme.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Balears al foli 60, tom 885, full PM-3822, inscripció 3a.


Termes i condicions generals d' accés i ús de la Pàgina

A continuació, es detallen els termes i condicions generals d'accés i ús de la Pàgina (en endavant, "condicions generals d'ús").

L' ENTITAT es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, de manera unilateral i sense necessitat de previ avís a l'Usuari, les presents condicions generals d' ús, així com la presentació i configuració de la Pàgina.


Usuari

La utilització d' aquesta Pàgina atribueix a qui accedeix la condició d'Usuari. La utilització i accés per part de l'Usuari a la Pàgina suposa una acceptació plena i sense reserves de les condicions generals d'ús publicades per L'ENTITAT.


Accessibilitat

L' accés a aquesta pàgina té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o cap registre.

L'Usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i utilització de la present Pàgina, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única responsabilitat.


Condicions d' ús

L'Usuari s'obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present avís legal. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat, exactitud i licitud de les dades i dels continguts que introdueixi a la Pàgina, sigui quina sigui la funcionalitat de la qual faci ús. L'ENTITAT, queda exonerada de tota responsabilitat respecte de les dades inexactes o incompletes i els continguts il·lícits que hagin estat proporcionats, enviats i/o publicats per l'Usurari, actuant exclusivament com a responsable de la Pàgina sobre els seus propis serveis.

La utilització de la Pàgina en termes contraris a l' establert en el present avís legal, faculta l' ENTITAT a interrompre el servei de la Pàgina, denegant l' accés i ús de la mateixa a l' Usuari en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.


Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquesta Pàgina, que inclou, entre d'altres, text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de L' ENTITAT.

L' ENTITAT no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'Usuari.

L' ENTITAT podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d' infracció d' aquests drets per part de l' Usuari.


Enllaços o enllaços

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs web de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no són objecte de control per part de L' ENTITAT, per la qual cosa l'Usuari reconeix i accepta que L' ENTITAT no és responsable dels continguts ni dels serveis als quals l'Usuari tingui accés per mitjà d'aquestes pàgines, ni de les mesures que s'adoptin en relació al tractament de les seves dades personals.


Garanties i responsabilitats

A títol enunciatiu i no limitatiu L' ENTITAT no es fa responsable directament ni subsidiàriament de:

  1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament de la Pàgina.
  2. Els possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d' interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a L'ENTITAT;
  3. Els danys que puguin causar-se en els equips de l'Usuari per la utilització de la Pàgina.
  4. Els danys i perjudicis de tota classe que puguin produir-se com a conseqüència de la informació oferta per l' Usuari o terceres persones a través de la Pàgina.

Així mateix, L'ENTITAT queda exonerada de tota responsabilitat respecte de les dades inexactes o incompletes i els continguts il·lícits que hagin estat proporcionats, enviats i/o publicats per l'Usurari o per tercers, actuant exclusivament com a responsable de la Pàgina sobre els seus propis serveis.


Protecció de dades

L'informem que les seves dades personals seran tractades de conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional sobre com tractem les seves dades personals en la nostra Política de privacitat https://www.tirme.com/ca/politica-privacidad


Ús de cookies

La Pàgina pot utilitzar cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament, així com, entre d'altres, per a la visualització del contingut ofert i prestació de serveis sol·licitats per l'Usuari. Pot trobar més informació sobre les cookies que utilitzem en la nostra Política de cookies https://www.tirme.com/ca/cookies


Nul·litat

Si alguna de les clàusules descrites en les condicions generals d'ús fos declarada nul·la i sense efecte, romandran en vigor les restants, sense que hagin de quedar afectades per la declaració de nul·litat.


Llei aplicable i jurisdicció

Els termes de la Pàgina s'interpretaran i estan subjectes conforme a la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals d'ús de la Pàgina, tant l'Usuari com L'ENTITAT, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmet a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de ciutat de Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya).


Data d'última modificació: 01/02/2024