20/09/1990

Aprovació del Pla de Gestió de Residus Sòlids Urbans de les Illes Balears: una planta incineradora i un conjunt d'estacions de transferència conformaran l'estructura bàsica per a la gestió dels residus a Mallorca.


30/03/1992

Adjudicació del Projecte de construcció i explotació de les instal·lacions de tractament de residus a TIRME per part del Consell de Mallorca.

18/05/1992

Constitució de TIRME i nomenament d'Ángel Fernández com a gerent.

21/05/1992

TIRME signa el contracte de concessió amb el Consell de Mallorca relatiu al servei de gestió de residus sòlids urbans.

14/03/1994

Inici de les obres de construcció de la Planta Incineradora.

11/02/1995

Ocupació de les instal·lacions de la Planta Incineradora de Son Reus per membres de Greenpeace que, amb la intenció de paralitzar les obres, s'encadenen a la maquinària i pugen fins a la xemeneia.

12/06/1996

Inici del període d'engegada provisional de la Planta Incineradora.

04/11/1996

Finalització de la fase de construcció de la Planta Incineradora.

18/12/1996

Obtenció de la llicència per a funcionament de les Estacions de Transferència de Binissalem i Alcudia.

12/02/1997

Autorització per a l'inici de l'explotació del servei de gestió de residus, segons acord aconseguit en sessió extraordinària del Ple del Consell de Mallorca.

03/03/1997

Inici de l'activitat de gestió de la Planta Incineradora de Son Reus.

1999

Creació del Comitè de Qualitat i llançament del projecte d'implantació de models de gestió segons normes de la sèrie ISO 9000 i sèrie ISO 14000.

02/1999

Constitució de la Societat RDB (Reciclat de Bricks de Balears, S.A). Accionistes: TIRME S.A (45%), Sa Nostra (45%) i I.Q.R (10%). que finalitza la seva activitat al maig de 2003.

01/07/1999

Entrada en servei de l'Estació de Transferència de Manacor.

2000

Obtenció de la 1ª Certificació del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2000 i la 1ª Certificació del sistema de gestió ambiental ISO 14001:1996. Engloba la Planta Incineradora amb recuperació d’energia (PIRE) i les Estacions de Transferencia(EETT) de Alcudia, Manacor i Binissalem.

18/02/2000

Aprovació del Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans a Mallorca (PDSGRUM) [...]

AMPLIAR

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com