MISSIÓ
Gestionar residus de manera sostenible, transformant-los en recursos que generin valor i repercuteixin en una major qualitat de vida dels ciutadans i visitants de Mallorca, a través d'un tractament meiambiental òptim, en eficiència i en costos.VISIÓ

Promoure la política de les 6 R (4+2): Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Recuperar + Reeducar i Reinserir socialment, apostant pel canvi d'una economia lineal (produir; usar i tirar) cap a un model circular.
Liderar la gestió de residus a Balears, cercant aliances a nivell local que permetin oferir i donar a conèixer un servei competitiu i adequat a la societat a la qual ens devem.
Ampliar l'abast de la Missió (nous mercats, productes, serveis) relacionats amb la gestió mediambiental.
Impulsar la millora contínua en l'empresa a través del desenvolupament del talent de les persones i les millors tecnologies disponibles. Col.laborar amb això a l'excel.lència mediambiental de Mallorca, en convivència amb lels activitats desenvolupades en la mateixa, especialment el turisme com a motor econòmic insular.
Consolidació d'una empresa sostenible en el llarg termini, rentable i que està altament implicada amb el teixit social, col.laborant en el seu desenvolupament.VALORS
- RESPECTE A LES PERSONES I AL MEDI AMBIENT
- EXCEL.LÈNCIA
- HONESTITAT I TRANSPARÈNCIA
- TREBALL EN EQUIP
- INNOVACIÓTIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com