MISSIÓ
Gestionar residus de manera sostenible, transformant-los en recursos que generin valor i repercuteixin en una major qualitat de vida dels ciutadans i visitants de Mallorca, a través d'un tractament meiambiental òptim, en eficiència i en costos.VISIÓSer un referent en sostenibilitat i liderar el posicionament de Mallorca com a illa amb el model d'economia circular més desenvolupat del món.VALORS
- RESPECTE A LES PERSONES I AL MEDI AMBIENT
- EXCEL.LÈNCIA
- HONESTITAT I TRANSPARÈNCIA
- TREBALL EN EQUIP
- INNOVACIÓTIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com